PROGRAMVARE

QUICK TIMING program
ALGE-TIMING Norway har lang tradisjon med å utvikle og vedlikeholde resultatservicesystem på PC. Våre tradisjonelle system har imidlertid nå blitt gamle, og vi har jobbet i lengre tid med å komme fram med nye løsninger.
For å få mer tyngde i vårt arbeide, har vi inngått et samarbeid med en annen aktør i dette markedet, Quick Timing.
 
Quick Timing er del av et større programvarehus, og har en stor stab med programmerere og servicefolk. Resultatservice-programmene de har utviklet er utprøvd med stort hell de siste årene, og da spesielt innen sommeridretter som sykkel, løp,  osv. Her er tidtaking med brikker en naturlig del.
 
Nå har de i samarbeid med oss rettet seg inn mot skiidretter som alpint og langrenn. Resultatservice-programmet er tilpasset slike arrangement, og har derfor blitt integrert mot våre tidtakerklokker / - utstyr.
 
Slik kan vi nå tilby nye løsninger for :
 
Alpint  Tilkoblet tradisjonelt tidtakerutstyr fra ALGE-TIMING
Langrenn Bruk av brikker eller tradisjonelt tidtakerutstyr fra ALGE-TIMING, eller aller best, en kombinasjon av dette.
 
 
Programvaren er selvfølgelig generell, og kan også derfor benyttes til de fleste idretter, både sommer og vinter.
 
Av funksjoner kan nevnes :
 
Forberedelse * Påmelding med betalingsløsning
* Etteranmelding
* Lisenskontroll m.m.
Tidtaking
* Tidtaking med ALGE-TIMING tidtakerklokker og/eller brikker fra Quick Timing
* Start -kontroll av starttider. Startport.
* Mellomtider -SMS-varsling -speakerinfo
* Målgang -høy presisjon og sikkerhet. Brikke og fotocelle
* Doble løsninger med manuell backup og video
* Målfoto
Resultater
* Web resultatservice. Live resultater på web under arrangement
* Web resultatlister
* SMS-varsling
* Facebook-varsling
* Storskjerm
* Diplomprint, seedingrapporter m.m.

 
 
 
 


Epost: salg@alge-timing.no  Rediger