SUPPORT

Kontakt oss
Er du usikker på løsninger i ditt valg av tidtakerutstyr ? Vi vil alltid kunne gi gode råd om hva som er riktig for deg og dine arrangement.
 
Eller har du problem med det utstyret du allerede har? Ta kontakt slik at vi sammen kan finne ut av det. Dersom ALGE komponenter ikke virker som de skal, kan vi ta oss av nødvendige reparasjoner.
 
Både for dere og oss er ofte det enkleste å sende en epost med en kort forklaring av behov eller problem. Bruk adressen
 
 
Vi er også tilgjengelig på telefon via vårt sentralbordnummer
 
Tlf : +47 41 85 20 20
 
Manualer
De fleste av våre produkt har sin egen brukermanual. Våre klokker har sågar flere, da de enkelte programmene i de, kan ha sein egen manual.
Vi har ikke sett det som mulig å oversette alle disse, og de forandre seg jo også stadig.
Noen manualer har vi likevel sett det som tjenlig å lage norsk utgave av. Disse finner du på vår egen side Nedlasting.
 
ALGE-TIMING sine manualer finner du under Downloads på hovedmenyen.  
PC-program ALGE
ALGE-TIMING har en rekke PC-program som er tilgjengelig for nedlasting.
Noen av disse er knyttet til et bestemt produkt, mens noen er mer generelle. Felles for dem alle er at de gratis.
 
Programmene er under kontinuerlig utvikling, sa pass på og hold deg med oppdaterte versjoner her under Downloads på hovedmenyen.
PC-program, fra andre
Sammen med ALGE-TIMING utstyr benyttes også PC-program fra andre leverandører. Et typisk eksempel på dette programmer fra Vola.
 
De mest aktuelle er samlet på vår egen side Nedlasting.
 
Også disse programmene er under kontinuerlig utvikling, sa pass på og hold deg med oppdaterte versjoner.
Firmware
Den interne programvaren i våre tidtaker kan være nødvendig og endre. Det er for eksempel innføring av nye funksjoner og endringer pga. regelendringer i idretten.
 
For enkelte tidtakere er det nødvendig å bytte en fysisk programmodul (eprom). Typisk må dette gjøres for vår tidtakerklokke TdC8001.
Ta kontakt med oss for å få tak i ny programmodul.
 
I aldre tidtakere, for eksempel Timy, kan man laste opp ny programvare fra PC. Disse programvarene er tilgjengelig via Downloads på hovedmenyen.
Drivere
For at enkelte av våre tidtakere skal virke mot PC-programmer, må det der installeres driver for at kommunikasjonen skal fungere.
Typisk er USB-kommunikasjon mellom Timy og PC
 
Hold slike drivere oppdatert via Downloads på hovedmenyen.
Diverse norske manualer og skisser
Selv om de fleste manualer for ALGE-utsyr kun er tilgjengelig på engels og tysk, har vi av og til sett det som tjenlig å oversette og lage våre egne manualer.
 
I tillegg har vi laget en del koblingsskisser etc. for å forenkle arbeidet for våre kunder.
 
Alt dette er samlet på vår egen side Nedlasting.
TIPS
WTN: Old version detectet
Jeg får meldingen: "WTN: Old Version detected", hva betyr det ?
ALGE S4 mot Vola-program
Jeg har en eldre ALGE Timer S4, virker denne mot Vola program (f.eks SkiAlp-Pro) ?


Epost: salg@alge-timing.no  Rediger