FRIIDRETT!

Nytt utstyr til sesongen bestiller du best i april! Spørr oss om:

FALSK-STARTSYSTEM (sensor, startblokk, høyttaler)

MÅLFOTO (høyeste oppløsning i markedet)

VINDMÅLER (kablet el. trådløs m/loggprinter)

KAST / HOPP (trådløs lengdemåling)

RESULTATTAVLER (led, matrise, video)

RUNDETELLER (med el. uten bjelle)

KONTROLL (kamera leser startnr i løp og planke i hopp)