FRIIDRETT 2024

Tidtakerutstyr til friidrett sesongen 2024 bestiller du best nå! Planlegger du/laget ditt overgang fra krutt-revolver til elektronisk startpistol? Vi har den beste startløsningen til alle typer målfoto-systemer.

Spør oss om:

STARTSYSTEM (e-Start)

STARTSYSTEM (elektronisk startpistol e-Start) eller FALSK-STARTSYSTEM SJ2. (tyvstart-sensor, startblokk, høyttaler). Velg mellom trådløst eller kablet utstyr, se skisser:

MÅLFOTO FRIIDRETT (med høyeste oppløsning i markedet)

VINDMÅLING (for FRIIDRETT kablet el. trådløst m/loggprinter)

KAST / HOPP (trådløs lengdemåling)

RESULTATTAVLER (led, matrise, video) og NEDTELLINGSKLOKKER (led)

RUNDETELLER (med el. uten bjelle)

FRIIDRETT KONTROLL (videokamera som leser startnr i løp og kontrollerer planken i lengde og tresteg)