FRIIDRETT

Nytt tidtakerutstyr til friidrett sesongen 2023 bestiller du best tidlig i mai! Planlegger du/laget ditt overgang fra krutt-revolver til elektronisk startpistol? Vi har den beste startløsningen til alle typer målfoto-systemer.

Spør oss om:

STARTSYSTEM

STARTSYSTEM (elektronisk startpistol) eller FALSK-STARTSYSTEM (tyvstart-sensor, startblokk, høyttaler). Velg mellom trådløst eller kablet utstyr, se skisser:

MÅLFOTO (med høyeste oppløsning i markedet)

VINDMÅLING kablet el. trådløs m/loggprinter)

KAST / HOPP (trådløs lengdemåling)

RESULTATTAVLER (led, matrise, video) og NEDTELLINGSKLOKKER (led)

RUNDETELLER (med el. uten bjelle)

KONTROLL (videokamera som leser startnr i løp og kontrollerer planken i lengde og tresteg)