VOLA -RACING: Ny versjon V.10 er lansert!

Oversikten er oppdatert pr 07.12.2021

Vola sine V.10-programversjoner støtter nå også vår siste tidtakerklokke ALGE MT1, denne er i lager på Voss!

Pris på nykjøp og oppgraderinger får du hos oss!
Send en epost til salg@alge-timing.no

Kjøper du et nytt Vola program eller en oppgradering, kan du laste ned alle nye versjoner av programmet i 1-ett år fra kjøpsdato

Vi har Vola dongler i lager på Voss!