WTN Fotocelle PR1aW

Dette er en universell fotocelle, som kan benyttes for 3 ulike funksjoner: reflektor-fotocelle, fotocelle-sender og fotocelle-mottaker. Se forøvrig fotocelle PR1a for detaljert beskrivelse av egenskaper til standardfotocelle. 

Fotocellen kan stilles inn på 15 ulike radiokanaler, dvs. at like mange team/funksjoner kan operere innenfor et begrenset område uten å forstyrre hverandre.Fotocellen kan også justeres til 5 ulike tidtakerkanaler. Fotocellen er kompatibel med Alge WTN-familien (Wireless Timing Network), og har en rekkevidde på 350m fri sikt til neste WTN-modul.Ved fornuftig plassering av fotoceller og WTN moduler, kan man således dekke større områder.  

Brosjyre