Alge-Timing Selftimer

Selftimer er et velkjent produkt for mange alpinister. Du finner Selftimer hos mange Resorts og Skiheiser og den er alltid en publikumstrekker! Nå kommer Selftimer i modell SF3 og tavle-display ved mål leveres i 15cm el. 25cm sifferhøyde for leseavstander på henholdsvis 75m og 125m.

Kort fortalt hvordan Alge Selftimer fungerer: Ved start står en ordinær alpin startport og et startlys som viser med grønt el. rødt lys om løypa er ledig el. opptatt. Når løper passerer fotocelle i mål vises tiden på tavle-display og det gis grønt lys til neste løper. Investerer man i en ekstra fotocelle fås også hastighet (km/t) vist på samme tavle el. på en egen hastighets-tavle. Les mer om Selftimer SF3 i brosjyren!