SUPPORT

WTN: Old version detectet
Du har forskjellige programversjoner i WTN-firmware på Timy3W og en av de andre tidtakerenhetene i samme "TEAM".
Kontroller først at du har siste versjon av program på din Timy3W. Deretter oppdateres alle andre WTN-enhetene med "RF Update" som du finner på Timy3W´s meny "WTN->Settings->RF Update"
Se også i manualen.
TIPS
WTN: Old version detectet
Jeg får meldingen: "WTN: Old Version detected", hva betyr det ?
ALGE S4 mot Vola-program
Jeg har en eldre ALGE Timer S4, virker denne mot Vola program (f.eks SkiAlp-Pro) ?


Epost: salg@alge-timing.no  Rediger